Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

Πρόταση για την δημιουργία διαβάσεων πεζών στο πάρκο τσέπης, μεταξύ των οδών 40 Εκκλησιών και Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αλεξανδρούπολη.

Μετά και από την δημιουργία μεταξύ των οδών 40 Εκκλησιών και Ελευθερίου Βενιζέλου ενός «πάρκου τσέπης» με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, παρακαλώ όπως εξετάσετε την δημιουργία διαβάσεων πεζών για την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων, μαθητών και ευαίσθητων ομάδων (ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ) και επισκεπτών στο πάρκο στις οδούς 40 Εκκλησιών και Ελευθερίου Βενιζέλου όπως το παρακάτω σχέδιο.

Παρακαλώ για τις δίκες σας ενέργειες, παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης 

Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης