Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

Ομόφωνα αποφάσισε η ΕΚΡ σε αίτημα για την δημιουργία διαβάσεων πεζών επι της Λεωφόρου Δημοκρατίας και συγκεκριμένα από την οδό Τζαβέλλα μέχρι και την οδό Σηλυβρίας.

Ομόφωνα αποφάσισε η Επιτροπή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατόπιν αιτήματος της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης για την δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας και συγκεκριμένα από την οδό Τζαβέλλα μέχρι και την οδό Σηλυβρίας. (εικόνα 1) σε μια απόσταση περίπου 320m εντός του αστικού ιστού και εμπορικού κέντρου της Αλεξανδρούπολης, δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών για την ασφαλή διέλευση - μετακίνηση των πολιτών, μαθητών, ευαίσθητων ομάδων (ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ), επισκεπτών και καταναλωτών.  

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης 

          Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης

Απόφαση: