Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2021

Eχουμε μία μεγάλη καρδιά και μία πολύ μεγάλη αγκαλιά ώστε να συμβάλουμε και να προσφέρουμε σε πρωτοβουλίες κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

 

🥏 Μαζεύουμε καπάκια γιατί:
 
♻️ μειώνουμε τον όγκο των «άχρηστων» σκουπιδιών που πετιούνται στους κάδους ή στο έδαφος και δημιουργούν ένα αισθητικά αρνητικό αποτέλεσμα.
♻️ αναπτύσσουμε την περιβαλλοντική – οικολογική συνείδηση μας εντάσσοντας την ανακύκλωση στην καθημερινότητά μας.
❤️ κυρίως όμως γιατί έχουμε μία μεγάλη καρδιά και μία πολύ μεγάλη αγκαλιά ώστε να συμβάλουμε και να προσφέρουμε σε πρωτοβουλίες κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Από 1 έως 20 Μαρτίου οι αιτήσεις εγγραφής σε νηπιαγωγεία και δημοτικά.

Αναλυτικά οι διαδικασίες που απαιτούνται για την εγγραφή:

Από 1η έως και 20 Μαρτίου θα κατατεθούν οι αιτήσεις εγγραφής μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται δεκτές μέχρι 30 Απριλίου.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Για την εγγραφή των νηπίων και των δύο (2) ηλικιών που φοιτούν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

Προσλήψεις 1.030 ειδικών φρουρών για τη φύλαξη των ΑΕΙ-Δείτε το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 25/17.02.2021 ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4777: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

Ειδικότερα στο άρθρο 18 (Σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων) προβλέπεται η πρόσληψη των 1.030 ειδικών φρουρών που θα στελεχώσουν τη νέα Πανεπιστημιακή Αστυνομία
Συγκεκριμένα, συνιστώνται Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), οι οποίες συγκροτούνται από αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς που προσλαμβάνονται για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161).

• Tο παραπάνω προσωπικό διατίθεται σε Α.Ε.Ι. με κριτήριο την ύπαρξη και την έκταση των αναγκών που διαπιστώνονται και ανακατανέμεται ανάλογα με τις περιστάσεις, χωρίς χρονικό περιορισμό.
• Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. συνεργάζεται με τον πρύτανη ή τον αρμόδιο αντιπρύτανη, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του ιδρύματος. Οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι. διευκολύνουν το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως αυτά ορίζονται.

• Αποστολή των Ο.Π.Π.Ι. είναι η προστασία και ασφάλεια τόσο των προσώπων που βρίσκονται στους χώρους των Α.Ε.Ι., όσο και των υποδομών αυτών. Οι Ο.Π.Π.Ι. είναι αρμόδιες για την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και ιδίως για: α) Την πρόληψη της τέλεσης και την αντιμετώπιση κάθε αξιόποινης πράξης εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., β) τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων μαζί με το προσωπικό των Α.Ε.Ι., γ) την πραγματοποίηση περιπολιών στο πλαίσιο των καθηκόντων της περ. α΄. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. δεν φέρει πυροβόλο όπλο, συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και ασκεί όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητες σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4485/2017
• Για τη συγκρότηση των Ο.Π.Π.Ι. συνιστώνται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη χίλιες τριάντα (1.030) οργανικές επί θητεία θέσεις ειδικών φρουρών, οι οποίες κατανέμονται σε Υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41). Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία, η εν γένει υπηρεσιακή του κατάσταση ρυθμίζεται από τις πάγιες διατάξεις που διέπουν το αστυνομικό προσωπικό και τους ειδικούς φρουρούς και η μισθοδοσία του βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021

Δημόσιο-ΟΤΑ: Απαγορεύεται από σήμερα να αγοράζουν συγκεκριμένα πλαστικά είδη.

Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας έχει επισημανθεί ότι σύμφωνα με τον ν.4736/2020, σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, από την 1η Φεβρουαρίου 2021 οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (υπενθυμίζουμε ότι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης είναι και οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού):

α) απαγορεύεται να προμηθεύονται με οποιονδήποτε τρόπο τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται κατωτέρω, τα οποία είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από πλαστική ύλη, καθώς και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη,

β) υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στα έγγραφα των συμβάσεων, οι οποίες καταρτίζονται δυνάμει Προκήρυξης που δημοσιεύεται μετά την 1η/2/2021 και έχουν ως αντικείμενο τη μίσθωση ή εκμετάλλευση ή παροχή υπηρεσιών λειτουργίας κυλικείων, όρο περί απαγόρευσης της προμήθειας, της χρήσης και της διάθεσης από τον Ανάδοχο της σύμβασης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται κατωτέρω, τα οποία είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από πλαστική ύλη, καθώς και των προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη.

Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαγορεύεται να προμηθεύονται οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι τα ακόλουθα:

1) πλαστικές μπατονέτες, εξαιρουμένων εκείνων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 2 ΚΥΑ που αναφέρει η Εγκύκλιος,

2) πλαστικά μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, κουτάλια, μαχαίρια, ξυλάκια φαγητού),

3) πλαστικά πιάτα,

4) πλαστικά καλαμάκια, εξαιρουμένων εκείνων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 2 ΚΥΑ που αναφέρει η Εγκύκλιος,

5) πλαστικοί αναδευτήρες ποτών,

6) πλαστικά στηρίγματα μπαλονιών (όχι τα μπαλόνια), εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν αφορούν διανομή στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών που απαιτούνται για τη στήριξη των ειδών αυτών,

7) περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ), όπως κουτιά με κάλυμμα ή χωρίς κάλυμμα μέσα στα οποία τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία: α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση, β) καταναλώνονται συνήθως από το δοχείο και γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία (ιδίως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα) Στους περιέκτες αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα,

8) περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ), καθώς και τα καπάκια και τα καλύμματά τους, και

9) κυπελάκια για ποτά από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ), καθώς και τα καπάκια και καλύμματά τους.

Στην ως άνω απαγόρευση περιλαμβάνονται και όλα τα προϊόντα (πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων) που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη (όπως σακούλες και περιέκτες τροφίμων από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη).

Η απαγόρευση των ανωτέρω προϊόντων δεν αφορά δημόσιες συμβάσεις για τις οποίες η διαδικασία ανάθεσης έχει ξεκινήσει πριν την 1η Φεβρουαρίου.

Το παρόν αφορά στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από πλαστική ύλη. Για τα προϊόντα μίας χρήσης, τα οποία κατασκευάζονται εν μέρει από πλαστική ύλη, αναμένονται οι τεχνικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ.

Αναλυτικότερα στην Εγκύκλιο.

 

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2021

ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΆ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΑΠΌΦΑΣΗ «Ένα λάθος γίνεται σφάλμα μόνο όταν προτιμήσουμε να μην το διορθώσουμε» του Στρατηγού ε.α. Παναγιώτη Φαραντάτου.

του Στρατηγού ε.α. Παναγιώτη Φαραντάτου

ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΆ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΑΠΌΦΑΣΗ

«Ένα λάθος γίνεται σφάλμα μόνο όταν προτιμήσουμε να μην το διορθώσουμε»
Τζων Κένεντι
Μπήκαμε στο νέο έτος με την προσδοκία να ξεπεράσει γρήγορα η Πατρίδα μας τόσο την υγειονομική κρίση που μας ταλαιπωρεί εδώ και 10 μήνες όσο και τη συνακόλουθη οικονομική δυσπραγία που έχει εξουθενώσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με κίνδυνο λουκέτου για χιλιάδες από αυτές, ειδικά στον χώρο της εστίασης, και απώλειας πολλών χιλιάδων θέσεων εργασίας.
Και ενώ η κυβέρνηση και όλοι οι πολίτες μαχόμαστε στο πεδίο της σκληρής πραγματικότητας, διαρκούσης ακόμη της εορταστικής περιόδου και της ελπίδας που γεννάει κάθε φορά η έλευση του νέου έτους αλλά και η άφιξη των πρώτων εμβολίων, προέκυψε αίφνης η απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης περί δημιουργίας κλειστής δομής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών (και προσφύγων) δυναμικότητας 1500 ατόμων, στην κοινότητα Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας, όπου λειτουργεί ήδη Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης παράνομων μεταναστών (και προσφύγων) δυναμικότητας περίπου 500 ατόμων.
Η εν λόγω απόφαση πέραν από απροσδόκητη είναι πραγματικά ακατανόητη και επικίνδυνη.
Απροσδόκητη,

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2020

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε τη δράση Santa Run Alexandroupolis.

🎅Εύχομαι η καινούργια χρονιά να μας βρει όλους γερούς, γεμάτους όνειρα και ελπίδα και να γίνουν όλα μια ανάμνηση.
Καλές γιορτές με υγεία σε όλο τον κόσμο!
👉Στηρίζουμε τον Σύλλογο Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Έβρου «Ο Αγιος Βασίλειος»

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020

Σχέδιο Βορέας για όλους τους Δήμους της χώρας - Νέο Πρότυπο υπόδειγμα σχεδίου αντιμετώπισης συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων & παγετού για Δήμους εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Με πρώτιστο σκοπό την καλύτερη δυνατή θωράκιση της χώρας μας έναντι συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων & παγετού, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια της έκδοσης του ολοκληρωμένου Γενικού Σχεδίου δράσεων Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «Βορέας», προχώρησε στην έκδοση «Πρότυπου Υποδείγματος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού» για την σύνταξη σχεδίων από τους Δήμους της χώρας.

 

Με το νέο αυτό σχέδιο διασφαλίζεται η εναρμόνιση των δράσεων αντιμετώπισης συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων & παγετού σε τοπικό επίπεδο, στο πρότυπο των προϋποθέσεων που προβλέπει το Γενικό Σχέδιο «Βορέας», ενώ περιγράφονται με ακρίβεια οι αρμοδιότητες των Δήμων, οι οποίες αφορούν:

• Στις συνέργειες φορέων χειμερινής συντήρησης για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο, με στόχο την αποφυγή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

•  Στο σχεδιασμό και λήψη μέτρων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού

 

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται δράσεις που αποβλέπουν στην συνέργεια των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την συντήρηση και λειτουργία του οδικού δικτύου της χώρας μας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η χειμερινή συντήρηση. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσεται ο σχεδιασμός και η λήψη μέτρων Πολιτικής Προστασίας (ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ, Ε.Κ.Α.Β., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμοι, κλπ), καθώς και φορέων λειτουργίας δικτύων και υποδομών (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ,  κλπ).

 

Με τον τρόπο αυτό, η χώρα αποκτά συνεκτικά σχέδια θωράκισης έναντι συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων & παγετού που διατρέχουν το σύνολο των εμπλεκόμενων φορών, συνδυάζουν την επιχειρησιακή με την επιστημονική γνώση και προβλέπουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα ενεργειών.

 

Το νέο Πρότυπο υπόδειγμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ και στο σύνδεσμο Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020

Εκτακτα μέτρα covid-19 για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Νέο ΦΕΚ (Β' 5486/12-12-2020) με θέμα : «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»

 

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020

Η Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία μας Εύχεται καλα Χριστούγεννα!!

 


Καταργείται η ξεχωριστή κάλπη «τουλάχιστον στις μεγάλες Δημοτικές Κοινότητες»

Στο εκλογικό σύστημα που ετοιμάζει η Κυβέρνηση για τις Δημοτικές Εκλογές, αναφέρθηκε, για μια ακόμη φορά, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θ.Λιβάνιος, κατά την τοποθέτησή του στο πλαίσιο της συνεδριακής διαδικασίας της ΚΕΔΕ για τους Δήμους του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά χθες 10 Δεκεμβρίου.

Ο Υφυπουργός ξεκαθάρισε περισσότερο το τοπίο για την εκλογή των οργάνων των Κοινοτήτων, καθιστώντας απολύτως σαφές ότι «τουλάχιστον για τις μεγάλες Δημοτικές Κοινότητες» καταργείται η ξεχωριστή κάλπη και οι υποψήφιοι εντάσσονται στα ψηφοδέλτια των υποψηφίων Δημάρχων.

Από τα λεγόμενά του, όμως, προέκυψε ότι ακόμα εξετάζεται το πληθυσμιακό όριο, όπως επίσης υπό επεξεργασία είναι ο ακριβής τρόπος εκλογής στις Κοινότητες που δεν θα θεωρηθούν «μεγάλες». 

Ακολουθεί επί λέξει το σχετικό απόσπασμα από όσα είπε ο Θ.Λιβάνιος για το νέο εκλογικό σύστημα της Αυτοδιοίκησης:

« (...)  Να επισημάνω ότι πάμε σε μια επαναφορά της πλειοψηφίας του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Ένα αντίστοιχο μοντέλο με αυτό που ίσχυε τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, νομίζω μεταπολιτευτικά ίσχυε συνεχώς, υπήρχε πλειοψηφία του Δημάρχου, αν δεν κάνω λάθος. Άρα λοιπόν, επανερχόμαστε σε ένα τέτοιο σύστημα.

Θα υπάρχει σε λίγο καιρό, ολοκληρώνεται, η προεργασία του Υπουργείου, προκειμένου να γίνει ένας ευρύς διάλογος, και για αυτό το κομμάτι, με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και προφανώς και με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. (...)

Και επειδή έχω παρακολουθήσει και το διάλογο που γίνεται (...) η ξεχωριστή κάλπη τουλάχιστον στις μεγάλες Δημοτικές Κοινότητες καταργείται και θα μπούνε στο ψηφοδέλτιο του Δημάρχου.

Για να δούμε τα μικρά χωριά πως θα εκλέγονται, προφανώς δε χρειάζεται η ύπαρξη ξεχωριστής κάλπης για ένα χωριό ως 300, 500, 700 κατοίκους. Θα βρούμε έναν τρόπο να εκλέγονται οι τοπικοί εκπρόσωποι χωρίς να επιβαρυνθεί κι άλλο η διοικητική διαδικασία.

Νομίζω ότι αυτό ήταν και Απόφαση της ΚΕΔΕ ότι δεν μπορεί, ιδίως σε μεγάλες Κοινότητες, να είναι εντελώς αποκομμένη η πλειοψηφία του Δημάρχου από τον τοπικό.

Και προσωπικά ήμουν αντίθετος στη δημιουργία ενός de facto βαθμού Αυτοδιοίκησης μέσα στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση.  Ήταν ένα απ’ τα κακά τρικ που συνέβησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι πολύ πιο δυσχερές το έργο των Δημάρχων και των Αιρετών που έχουν εκλεγεί από τους δημότες τους. »

Πηγή: airetos.gr 

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020

Στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων συνολικού προϋπολογισμού 92.504,00 € στον Δήμο Αλεξανδρουπολης.

Ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V, της παρακάτω Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης» συνολικού προϋπολογισμού 92.504,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αλεξανδρούπολης (Ν. Έβρου)

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 92.504,00€ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 92.504,00 €  

Υπουργείο Eσωτερικών 


 

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020

Ποιες δραστηριότητες ανοίγουν από 7.12 - Οι ΚΑΔ και οι κανόνες λειτουργίας.

Ποιες δραστηριότητες «ανοίγουν» από 7.12.2020 - Οι Κ.Α.Δ. και οι κανόνες λειτουργίας

Τοποθέτηση Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη στην ενημέρωση των δημοσιογράφων

Επανέναρξη περιορισμένων εποχικών δραστηριοτήτων

«Η Ελληνική Κυβέρνηση σε συνέχεια της εισηγήσεως του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφάσισε την περιορισμένη και σαφώς προσδιορισμένη, ως προς τη διάρκεια και τα είδη των αγαθών πώλησης διαδικασία λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται αμιγώς εποχικά και έχουν ως κύριες δραστηριότητες τις παρακάτω:

➤ Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα με ΚΑΔ/47.59.56.16

➤ Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων με ΚΑΔ/47.65.67.02

➤ Λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά με ΚΑΔ/47.65.67.06

➤ Λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών κλπ με ΚΑΔ/47.65.67.07

➤ Τα προϊόντα που εντάσσονται στους παραπάνω 4 ΚΑΔ μπορούν να πωλούνται και από τις Υπεραγορές Τροφίμων (σουπερ μάρκετ).

➤ Διάρκεια ισχύος της λειτουργίας των καταστημάτων από 7 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου του 2021.

➤ Επιχειρήσεις που διαθέτουν τους παραπάνω ΚΑΔ ως δευτερεύοντες απαγορεύεται να πωλούν τα εν λόγω προϊόντα.

➤ Επίσης δεν επιτρέπεται η μεταβολή στοιχείων ως προς τον πρωτεύοντα ΚΑΔ μέσω της φορολογικής διοίκησης, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων 

Οι κανόνες λειτουργίας είναι προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού και ενταγμένοι στις διαδικασίες του lockdown, έχοντες ως εξής:

➤ Για την μετάβαση στο κατάστημα απαιτείται η αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 ή συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωση κίνησης ή και χειρόγραφη βεβαίωση για (Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ).

➤ Ωράριο λειτουργίας από 7 π.μ. έως 8:30 μ.μ.

Ως προς τον πληθυσμό εντός των καταστημάτων ισχύουν τα κάτωθι:

➤ Αναλογία ατόμων ανά τ.μ. 4/100

➤ Άνω των 100 τ.μ. 1 άτομο για  κάθε 15 τ.μ.

➤ Υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό εργασίας  και τους πελάτες/επισκέπτες/καταναλωτικό κοινό.

➤ Τήρηση απόστασης 2 μέτρων μεταξύ ατόμων.

➤ Συνίσταται η μη χρήση ανελκυστήρων. Αν η χρήση τους θεωρηθεί ωστόσο αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το επιτρεπόμενο όριο θα πρέπει να είναι της τάξεως του 40%.

➤ Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων, δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα παρά μόνο σε ΑΜεΑ, σε ηλικιωμένα άτομα ή για χρήση τροφοδοσίας.

Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι, η συμπεριφορά όλων  μας ως προς την τήρηση των κανόνων κατά τηνλειτουργία των συγκεκριμένων ανωτέρω επιχειρήσεων θα κρίνει τα επόμενα βήματα μας.

Είναι σημαντικό να τηρήσουμε απαρέγκλιτα τους κανόνες αυτοπεριορισμού και ατομικής υγιεινής για να πορευτούμε με ασφάλεια την επόμενη περίοδο».

Πηγή: www.taxheaven.gr

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020

Η πρόληψη και αντιμετώπιση των πλημμυρών είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων μας.

Παρόλο που τα συνεργεία του Δήμου και συγκεκριμένα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης έχουν εντείνει τον καθαρισμό σχαρών, καλό θα ήταν να φροντίζουμε όλοι μας ώστε τα φρεάτια μπροστά στις οικίες μας να είναι καθαρά από φύλλα, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων.
Επενδύοντας στην αλληλοκατανόηση και την υπεύθυνη συνεργασία Δήμου και Δημοτών, τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα καιρικά φαινόμενα μπορούν να περιοριστούν.

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία ενός αποχετευτικού συστήματος νερών της βροχής αποτελούν οι καθαρές σχάρες, που επιτρέπουν την ανεμπόδιστη ροή των νερών στους οχετούς.
Οι δημότες μπορούν να συμβάλουν στην όλη προσπάθεια εάν-
(α) μεριμνούν για τον καθαρισμό των σχαρών μπροστά από τα υποστατικά τους, ιδιαίτερα μετά από βροχές, και
(β) αποφεύγουν να τοποθετούν μπροστά από σχάρες οποιουδήποτε είδους υλικά ή αντικείμενα που εμποδίζουν την ελεύθερη ροή των νερών στους οχετούς.
Στοχεύοντας στην ενίσχυση της προσπάθειας του Δήμου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από τις βροχοπτώσεις, προσβλέπουμε στη συνεργασία Δήμου και Δημοτών.

Πρόεδρος Κοινότητας Αλεξανδρούπολης
Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020

Δυνατή Αυτοδιοίκηση , ισχυρές τοπικές κοινωνίες. Κεντρική Ένωση Ελλάδος

Video με αφορμή τη διεξαγωγή των συνεδριακών διασκέψεων της Κ.Ε.Δ.Ε.

 

Για πρώτη φορά η Αλεξανδρούπολη αποκτά ολοκληρωμένη αστική συγκοινωνία εντός του δομημένου αστικού ιστού.


Με τρεις νέες γραμμές για πλήρη κάλυψη, ενώνουμε όλα τα δημοτικά κτίρια, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα πάρκα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Δείτε τα δρομολόγια όπως έχουν διαμορφωθεί λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας:

𝜜𝜞𝜤𝜪𝜮 𝜝𝜜𝜮𝜤𝜦𝜠𝜤𝜪𝜮
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 6:45, 7:15, 7:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45,
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45,12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15.
ΚΥΡΙΑΚΗ : ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

𝚷𝚶𝚰𝚳𝚬𝚴𝚰𝚫𝚮
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 6:45, 7:15, 7:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45,
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45,12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15.
ΚΥΡΙΑΚΗ : ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

𝜫𝜜𝜬𝜥𝜪 𝜜𝜦𝜯𝜤𝜨𝜜𝜦𝜧𝜜𝜡𝜢
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 6:45, 7:15, 7:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45,
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45,12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15.
ΚΥΡΙΑΚΗ : ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

#dimos_alexandroupolis

Έτοιμο το Σχέδιο «Βορέας» για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με κύρια αποστολή της το συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της διαχείρισης κινδύνων από την εκδήλωση καταστροφών, προχώρησε στην ολοκλήρωση και έκδοση του πρώτου Γενικού Σχεδίου με την κωδική ονομασία «Βορέας» για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού.

Ο σκοπός του Γενικού Σχεδίου είναι η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο διοίκησης:

  • για την υλοποίηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων Πολιτικής Προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού
  • για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους από τους επιχειρησιακά εμπλεκομένους φορείς, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας

Με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου Γενικού Σχεδίου, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σημείωσε:

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

Νέο Ν/Σ ορίζει πως οι ΟΤΑ θα εκπονήσουν τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Την Τοπική Αυτοδιοίκηση αφορά μεγάλο μέρος του Νομοσχεδίου «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα– Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση  και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», το οποίο έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση έως την 4η Δεκεμβρίου ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, Κ.Καραμανλής.

Ειδικά με το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Α’, «εξασφαλίζεται ενιαίος τρόπος σχεδιασμού της κινητικότητας, με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού».

Θεσπίζεται πλαίσιο κατάρτισης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) και καθορίζονται διαδικασίες εκπόνησης, εξέτασης, έγκρισης, παρακολούθησης και εποπτείας αυτών.

Σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.1,

- οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων, σύμφωνα με τη γενική απογραφή πληθυσμού έτους 2011,

- οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ανεξαρτήτως πληθυσμού κατοίκων εφόσον εμπίπτουν στις περιοχές αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) και

- το σύνολο των ΟΤΑ β΄ βαθμού,

υποχρεούνται στην έναρξη κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. εντός 1 έτους από τη δημοσίευση του νόμου.

Να σημειωθεί ότι Σ.Β.Α.Κ. είναι το σχέδιο κινητικότητας που καταρτίζεται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής.  Καταρτίζεται για διάστημα τουλάχιστον δεκαετίας με βάση κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά στο πλαίσιο ανάπτυξης της βιωσιμότητας του αστικού χώρου.

«Φορέας εκπόνησης» είναι ο αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού, ή ο Σύνδεσμος δύο ή περισσοτέρων ΟΤΑ Α’ βαθμού που συστήνεται για την κατάρτιση ενιαίου Σ.Β.Α.Κ.

Το αρ.3 αποτυπώνει τον σκοπό και τις αρχές κατάρτισης. 

Το αρ.4 τις αρμοδιότητες του φορέα εκπόνησης. 

Στο αρ.5 περιγράφεται η σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. 

Στο αρ.6 η λειτουργία του δικτύου φορέων και το «σύμφωνο συμμετοχής».

Στο αρ.7, ο «Κύκλος Σ.Β.Α.Κ.».  Το αρ.8 ορίζει τη διαδικασία εξέτασης και χαρακτηρισμού, το αρ.9 την επικαιροποίηση σχεδίου δράσης και την αναθεώρηση Σ.Β.Α.Κ., το αρ.10 την εποπτεία, το αρ.11 την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Να σημειωθεί ότι στο αρ.13 υπάρχουν αναλυτικά μεταβατικές διατάξεις για τις εκκρεμείς διαδικασίες.

Μπορείτε να δείτε το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο και την Έκθεση που το συνοδεύει.

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020

Λειτουργιά λαϊκών αγορών από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020 και σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ

Σχετικά με την λειτουργιά των λαϊκών αγορών από τη Δευτέρα  9 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020 και σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ  αναστέλλεται το λιανικό εμπόριο όλων των βιομηχανικών ειδών όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα ενδύματα, τα υποδήματα αλλά και κάθε άλλου είδους, πλην των  χαρτικών και των ειδών καθαριότητας και  προσωπικής φροντίδας.

Οι λαϊκές αγορές  θα λειτουργήσουν τηρώντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

  • Η λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών.

  • Συνεχίζεται η λειτουργία παράλληλων λαϊκών αγορών σε παρακείμενες οδούς.

  • Η απόσταση μεταξύ των πάγκων παραμένει στα 5 μέτρα.

  • Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους, καταναλωτές και πωλητές. 


Πιέστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική ΚΥΑ

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2020

Ολα τα νέα μέτρα από τις 6 το πρωί της ερχόμενης Τρίτης.

 Σε δύο ζώνες χωρίζεται η χώρα - Μάσκα παντού, λουκέτο στην εστίαση και τηλεργασία  - Αναλυτικά τα μέτρα που θα ισχύουν σε όλη τη χώρα και αυτά που θα ισχύσουν στις «κόκκινες» περιοχές

Με ένα «δυναμικό» σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας ετοιμάζεται να ριχτεί στην μάχη με το δεύτερο κύμα του κορονοϊού το Μέγαρο Μαξίμου, επιλέγοντας να διατηρήσει ζωντανή την παραγωγική διαδικασία έναντι του «παγώματος» της ψυχαγωγίας, ακολουθώντας δηλαδή τον ευρωπαϊκό βηματισμό. Ειδικότερα, από τις 6 το πρωί της ερχόμενης Τρίτης, η χώρα διαιρείται σε δύο ζώνες, οι οποίες, ωστόσο, τέμνονται με ένα υποσύνολο κοινών μέτρων προστασίας που καλούνται να εφαρμόσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ανεξαιρέτως, σε μια ύστατη προσπάθεια ανάσχεσης του ιού.

Τα πανελλαδικής εμβέλειας νέα μέτρα προστασίας έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, ενώ περιλαμβάνουν:


·Υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού σε όλη την επικράτεια, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Είναι το εμβόλιο πριν το εμβόλιο.

· Η επιβίβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς δεν επιτρέπεται χωρίς μάσκα

· Περιορισμός κυκλοφορίας από μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί σε όλη τη χώρα. Του μέτρου εξαιρούνται μετακινήσεις για λόγους εργασίας και υγείας

· Υποχρεωτική η τηλεργασία 50% σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

·Υποχρεωτική τηλε-εκπαίδευση σε όλα τα ΑΕΙ πλην κλινικών και εργαστηρίων σε όλη τη χώρα

· Αναστέλλεται το επισκεπτήριο σε όλες τις δομές πρόνοιας

·Λιανεμπόριο, χονδρεμπόριο, κομμωτήρια, ξενοδοχεία, σχολεία ανοιχτά σε όλη τη χώρα.

Ελεύθερες στη διάρκεια του επόμενου μήνα θα παραμείνουν οι μετακινήσεις εκτός νομών, ακόμη και σε περιοχές που έχουν περιέλθει στη «διακεκαυμένη» ζώνη, περιορισμός που αίρεται σε σχέση με την πρώτη φάση της πανδημίας.

2 χρώματα στον χάρτη

Παράλληλα, από την Τρίτη τα 4 επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας διαχωρίζονται σε 2 και για 14 ημέρες. Συγκεκριμένα: