Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ με Προγραμματική ΚΕΔΕ-ΥΠΕΣ-ΠΕΤΑ

Πηγή: airetos.gr
Στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης του αρ.100 του Καλλικράτη προχώρησαν το Υπουργείο Εσωτερικών, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ“Πληροφόρηση – ΕπιμόρφωσηΤοπική Ανάπτυξη” (ΠΕΤΑ).

Στόχο αποτελεί η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ σε τρεις θεματικές περιοχές, που παρέχουν έναν μηχανισμό υποστήριξης για την ενίσχυση του ρόλου και της αναπτυξιακής δυναμικής των ΟΤΑ, καθώς και την αναβάθμιση της επιχειρησιακής τους ικανότητας.Αυτές είναι
- η ελεγχόμενη στάθμευση,
- η εξοικονόμηση ενέργειας,
- η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ,
  και αναλυτικότερα:

 (1) Smart parking - Mobile parking:
Η δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης για έξυπνη στάθμευση (smartparking),με έμφαση σε εφαρμογές για έξυπνες συσκευές (mobileparking) και πρακτικές έξυπνης αστυνόμευσης, αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές με βάση τη διεθνή πρακτική για smartparking&mobileparking και έξυπνη αστυνόμευση, καθώς και πρότυπο τεύχος διακήρυξης σύμφωνα με το ν.4412/2016, ώστε οι Δήμοι να είναι σε θέση να προκηρύξουν αντίστοιχους διαγωνισμούς. Αντικείμενο της μελέτης είναι να παρουσιάσει με αναλυτικό τρόπο τα οφέλη του μοντέλου της παραχώρησης για την ελεγχόμενη στάθμευση και πως αυτό μπορεί να εφαρμοστεί διοικητικά και επιχειρησιακά σε έναν Δήμο/Περιφέρεια.

(2) Παρατηρητήριο Ενεργειακής Κατανάλωσης ΟΤΑ:
Θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση όλων των πηγών κατανάλωσης ενέργειας, η ομαδοποίησή τους και η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας για συγκεκριμένο αριθμό Δήμων, η οποία θα συμβάλει στη μείωση των δαπανών τους και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας. Το Παρατηρητήριο Ενεργειακής Κατανάλωσης των ΟΤΑ, που στην πράξη συνίσταται στη βάση δεδομένων καταγραφής της ενεργειακής κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για
- την εξοικονόμηση ενέργειας,
- τη μείωση των δαπανών,
- την αξιοποίηση των πόρων της προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2014 – 2020),
- την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας.

(3)Δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος αποτύπωσης και προβολής της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ σε εθνικό επίπεδο:
Οι ΟΤΑ κατέχουν ή ελέγχουν μεγάλες εκτάσεις ακίνητης περιουσίας συμπεριλαμβανομένων γης, δημόσιων κτιρίων, σχολείων, καταστημάτων ή και απλών κατοικιών. Αν και οι Οργανισμοί γενικότερα ασχολούνται με τις λειτουργικές απαιτήσεις της διαχείρισης αυτής της περιουσίας, λίγοι αντιμετωπίζουν το σύνολο των ιδιοκτησιών αυτών ως «χαρτοφυλάκιο», του οποίου η σύνθεση και η χρήση μπορεί να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύσει επενδύσεις και να εξυπηρετήσει καλύτερα τους στόχους της τοπικής κοινωνίας. Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής, αποτύπωσης και προβολής δημοτικών ακινήτων προς αξιοποίηση.

Η ΠρογραμματικήΣύμβαση, που δημοσιεύθηκε την 27η Νοεμβρίου, έχει διάρκεια 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίησήςτης ανέρχεται στο ποσό των 120.000,00 ευρώ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) από τους ΚΑΠ των ΟΤΑ.Η καταβολή του ποσού θα γίνεται από το ΥΠΕΣ προς την ΠΕΤΑ τμηματικά και μετά από βεβαίωση παραλαβής των εργασιών που θα εκδίδεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής.

Το πλήρες κείμενό της είναι διαθέσιμο ΕΔΩ