Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019

#Τοπική_Κοινότητα_Αλεξανδρούπολης ♻️ #Πράσινα_Σημεία #Προτάσεις

🏡Πρόταση μου στο Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης θα είναι να εντοπίσουμε αναξιοποίητα οικόπεδα, ιδιοκτησίας του Δήμου και να τα δημιουργήσουμε άμεσα, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, σε Πράσινα Σημεία και ειδικότερα σε «Πράσινα Σημεία Γειτονιάς ή Μικρά Πράσινα Σημεία (μΠΣ) όπως αυτά έχουν προβλεφθεί στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
Τα «Πράσινα Σημεία» θεσμοθετήθηκαν με τον 4447/2016 και ετοιμάζονται να μπουν στην καθημερινότητα της ζωής μας. Πρόκειται για οργανωμένους χώρους ανακύκλωσης ή και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα οποία θα βρίσκονται μέσα στις γειτονιές αλλά και έξω από τον αστικό ιστό, προσφέροντας κίνητρα στους πολίτες για να ανακυκλώσουν «σωστά» και σε «όλη την αλυσίδα». Το μοντέλο των «Πράσινων Σημείων» εφαρμόζεται εδώ και έτη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πλέον, βάσει της νέας εθνικής νομοθεσίας για τα απορρίμματα, έχει αρχίσει να υιοθετείται από τους δήμους και στην Ελλάδα.
Στόχος των πράσινων σημείων είναι:
• Η αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.
• Η μείωση των αποβλήτων προς ταφή.
• Η μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης αποβλήτων.
• Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
• Η εμπορευσιμότητα των ανακυκλώσιμων υλικών.
Τα «Πράσινα Σημεία» χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με την έκτασή τους:
1. Τα μικρότερα είναι τα «Πράσινα Σημεία Γειτονιάς», που μπορούν να χωροθετηθούν σε 50-100 τ.μ. Στην ουσία πρόκειται για έναν μικρό οργανωμένο χώρο –μια ελεύθερη γωνιά σε ένα οικόπεδο– με κάδους ανακύκλωσης. Το κόστος τους είναι μικρό. Στον Πύργο Ηλείας για παράδειγμα, δημιουργήθηκε μια τέτοια «γωνιά» με κόστος περί τα 1.000 ευρώ.
2. Τα «Μικρά Πράσινα Σημεία» είναι χώροι 250-750 τ.μ. Επομένως έχουν εξ ορισμού μεγαλύτερες δυνατότητες συλλογής ανακυκλώσιμων (για παράδειγμα, μπορούν να δέχονται και ειδικές κατηγορίες, όπως λάμπες, μπαταρίες, μαγειρικά έλαια, υφάσματα κ.ά.).
3. Τα «Βασικά Πράσινα Σημεία» απαιτούν χώρο εγκατάστασης άνω των 3,5 στρεμμάτων, επομένως το πιθανότερο είναι να βρίσκονται εκτός του αστικού ιστού. Στους χώρους τους οι πολίτες θα μπορούν να αφήνουν, εκτός από τα ανακυκλώσιμα, ογκώδη αντικείμενα, όπως ηλεκτρικές συσκευές, παλιά έπιπλα και στρώματα. Τα ανακυκλώσιμα θα αποθηκεύονται εκεί μέχρι να διατεθούν σε εταιρείες ανακύκλωσης, ενδεχομένως με τη χρήση συμπιεστών.
4. Τα «Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην πηγή», με έκταση από 350 τ.μ. έως 1.000 τ.μ. Εκτός από τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, θα πρέπει να διαθέτουν αίθουσα εκπαίδευσης και δραστηριότητες που προάγουν την ανακύκλωση.
«Σκοπός μας θα είναι τα “Πράσινα Σημεία” να γίνουν σε λίγα χρόνια μια εικόνα οικεία παντού για την Τοπική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης αλλά και γενικότερα για όλο τον διευρυμένο Δήμο Αλεξανδρούπολης».
Ουδείς βέβαια περιμένει ότι από τη μια ημέρα στην άλλη οι πολίτες θα ξεκινούν με το αυτοκίνητό τους για να μεταφέρουν ανακυκλώσιμα σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην πόλη, αντί για τον κάδο ανακύκλωσης που βρίσκεται δίπλα στο σπίτι τους.
«Κλειδί για τη συμμετοχή των πολιτών, αφού λειτουργήσουν σωστά τα σημεία αυτά θα είναι η θέσπιση κινήτρων, η ανταποδοτικότητα»
Θα μπορούσαν για παράδειγμα να εκδοθούν “κάρτες ανακυκλωτή”, στις οποίες θα καταγράφονται οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων και θα παρέχεται ένα είδος επιβράβευσης: για παράδειγμα, εκπτωτικά κουπόνια από την τοπική αγορά, μειωμένα εισιτήρια στη δημοτική συγκοινωνία, μειωμένη συνδρομή στις αθλητικές δραστηριότητες του δήμου κ.α.
♻️ Με σχεδιασμό και προγραμματισμό προχωράμε μπροστά, με καινοτόμες ιδέες αλλάζουμε το αύριο, στην πράξη!!