Τρίτη 7 Μαΐου 2019

Τοπικά συμβούλια Κοινότητας με ξεχωριστή κάλπη.

Στις 26 Μαΐου, στις Δημοτικές εκλογές, θα βρεθούμε μπροστά σε 2 κάλπες.
Στη μία κάλπη θα ψηφίσουμε για Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο και στην άλλη κάλπη θα ψηφίσουμε για το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας.
Στην Τοπική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης, η Κοινότητα αποτελείται από την πόλη της Αλεξανδρούπολης και τους οικισμούς Χιλής, Παλαγίας, Απαλός, Μαΐστρου, Αμφιτρίτης και Αγνάντιας.
Μια ευκαιρία γεννιέται για τους ενεργούς πολίτες, τα Τοπικά Συμβούλια θα έχουν σημαντικό ρόλο τόσο για την συμμετοχή των πολιτών, όσο και για την ενδυνάμωση της τοπικής δημοκρατίας.

Οι αρμοδιότητες που έχει ένα Τοπικό Συμβούλιο δεν είναι αμελητέες. Αντιθέτως και σας αναφέρω μερικές..

• Έχει την αρμοδιότητα να διατυπώνει γνώμη ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν.
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας
• Μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής
• Λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ.
• Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών
• Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας.
• Καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έχει την ευθύνη της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας.
• Είναι υπεύθυνο για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας.
• Προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
• Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.

Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει επίσης γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με σημαντικά θέματα όπως:
• Την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας.
• Την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
• Τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της κοινότητας.
• Την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας.
• Την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών.
• Την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.
• Την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα.
• Τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα
• Τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας, να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της
• Την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων.
• Την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους της κοινότητας, ιδίως ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Ένα ενεργό τοπικό συμβούλιο με την πολιτική νομιμοποίηση της ψήφου των δημοτών, έχει την δυνατότητα να επιτελέσει σημαίνοντα ρόλο.
  Με ήθος, διαφάνεια, εντιμότητα, ειλικρίνεια και σεβασμό στους θεσμούς και στον άνθρωπο.
#synexizoume.


Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης
Υποψήφιος Σύμβουλος
Τοπικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης