Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Καθημερινά σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Πρασίνου διαμορφώνουμε δημόσιους χώρους, οι χώροι αυτοί ήταν σημεία εγκατάλειψης, παρανομίας και ρίψης σκουπιδιών και τους μετατρέπουμε !!