Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Εργασίες αντικατάστασης και τοποθέτησης νέας μόνωσης στην οροφή του Πολιτιστικού Κέντρου Μαΐστρου.