Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Προτεραιότητα μας είναι η καθημερινότητα του δημότη χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Με σχεδιασμό και προγραμματισμό, προχωράμε μπροστά, σχεδιάζουμε το αύριο, Αλλάζουμε.