Σάββατο 5 Αυγούστου 2017

Εργασίες επισκευής και συντήρησης του δικτύου ομβρίων υδάτων του Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης.