Σάββατο 5 Αυγούστου 2017

Εργασίες καθαριότητας και Πρασίνου σε πάρκα και πλατείες του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαΐστρου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε μια συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Φορέων του οικισμού.