Σάββατο 5 Αυγούστου 2017

Υπεγράφη η σύμβαση, με τον ανάδοχο εργολάβο, για την κατασκευή δύο σχολικών μονάδων στην περιοχή του ΚΕΓΕ, του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ.