Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

Εργασίες αποκατάστασης των εμποδίων στον περιπατικό διάδρομο άθλησης και αναψυχής στον πλατανότοπο Μαΐστρου.