Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας στον οικισμό της Μαΐστρου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.