Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

Εργασίες για την κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση τεσσάρων ιστών σημαιών στην είσοδο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο πλατανότοπο Μαΐστρου.