Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

Ένας ιδιαίτερα εντυπωσιακός περιπατικός διάδρομος άθλησης και αναψυχής έχει κατασκευαστεί στον πλατανότοπο Μαΐστρου.