Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016

Κατασκευή βρύσης με λιθοδομή στον πλατανότοπο Μαΐστρου.

Κατασκευή βρύσης με λιθοδομή στο τμήμα ανάπλασης του πλατανότοπου Μαΐστρου. Στο τμήμα ανάπλασης έχουν προβλεφθεί 2 σημεία υδρολυψίας για τις ανάγκες των επισκεπτών, τα οποία το επόμενο διάστημα θα συνδεθούν από συνεργείο της ΔΕΥΑΑ.