Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016

Θέσπιση κανονισμού λειτουργίας του πλατανότοπου Μαΐστρου.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αξιοποίηση και ανάδειξης του πλατανότοπου Μαΐστρου , αλλά και διαφύλαξης και προστασίας του μοναδικού πνεύμονα πρασίνου της Αλεξανδρούπολης προχωράμε , για πρώτη φορά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στην θέσπιση ενός κανονισμού λειτουργίας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των επισκεπτών, τη βέλτιστη χρήση του χώρου, ούτως ώστε να προστατεύεται η δημοτική περιουσία, και ταυτόχρονα να καταστήσει τον πλατανότοπο της Μαΐστρου πόλο έλξης για σκοπούς αναψυχής, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Στον κανονισμό θα αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις του Δήμου, οι υποχρεώσεις και δικαιώματα των επισκεπτών κατά τη χρήση του χώρου, ομαδικές επισκέψεις και δράσεις, καθώς επίσης και οι κυρώσεις στους παραβάτες.
Πρίν την κατάθεση του προσχεδίου του κανονισμού θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση σχετικά με την κατάθεση προτάσεων και απόψεων από τους δημότες .
Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης
Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξ/πολης