Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016

Eνα σημαντικό έργο για τον οικισμό μας ανακοινώθηκε απο τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ κ. Βαγγέλη Μυτηλινό.Ανακοινώθηκε και δια στόματος του Προέδρου της ΔΕΥΑΑ και συναδέλφου Δημοτικού Συμβούλου κ. Βαγγέλη Μυτηλινού σε πρωινή ρ/δ εκπομπή ένα σημαντικό έργο, για τους κατοίκους του οικισμού της Μαΐστρου, και έχει να κάνει με  την κατασκευή σχαρωτού ομβρίων υδάτων στην είσοδο του οικισμού επί της Οδού Αλεξανδρουπόλεως.  


Το έργο αυτό θα δώσει λύση σε ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οικισμός κατά τους χειμερινούς μήνες.  

Καθημερινά προβλήματα που άπτονται αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑΑ, καταγράφονται και ενημερώνεται ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της επιχείρησης, και τους ευχαριστώ για την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση τους.

Η σωστή καταγραφή και ιεράρχηση των προβλημάτων και η άριστη συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες αρχίζει και καρποφορεί με θετικά αποτελέσματα για τους δημότες μας.