Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2016

Την εντύπωση των παρευρισκομένων προκάλεσε ο ευπρεπισμός και σημαιοστολισμός στο σημείο όπου έγινε η ρίψη του Τιμίου Σταυρού για τον Αγιασμό των υδάτων στον οικισμό της Μαΐστρου.

Την εντύπωση των παρευρισκομένων προκάλεσε ο ευπρεπισμός και σημαιοστολισμός στο σημείο όπου έγινε η ρίψη του Τιμίου Σταυρού για τον Αγιασμό των υδάτων στον οικισμό της Μαΐστρου.