Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ κ. Βαγγέλη Μυτηλινό.Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποίησα επίσκεψη στο γραφείο του συναδέλφου Δημοτικού Συμβούλου και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης του  Δήμου Αλεξανδρούπολης. κ. Βαγγέλη Μυτηλινό.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση του κ. Μυτηλινού για τα προβλήματα του υπάρχουν στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Μαΐστρου σε θέματα αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.  με σκοπό την όσο το δυνατόν σταδιακή επίλυση τους.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα παρακάτω: 
  • Κατασκευή σχαρωτού ομβρίων υδάτων στην είσοδο του οικισμού της Μαΐστρου επί της Οδού Αλεξανδρουπόλεως.
  • Κατασκευή σχαρωτού ομβρίων υδάτων εντός του οικισμού επί των οδών Καζάκου και Ορφέως.
  • Τοποθέτηση σχάρας στους σωληνωτούς αγωγούς όπου και καταλήγει ρέμα ΒΑ του οικισμού.
  • Επέκταση του δικτύου λυμάτων σε κατοικίες ΒΑ του οικισμού.
Η συνάντηση ήταν εποικοδομητική καθώς είδη κάποια από τα έργα έχουν δρομολογηθεί και άμεσα θα υλοποιηθούν, ενώ για τα υπόλοιπα δόθηκε εντολή στης τεχνικές υπηρεσία της επιχείρησης ώστε βήμα βήμα να σχεδιαστούν, να μελετηθούν με σκοπό την υλοποίηση τους.