Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016

Πραγματοποιήθηκε η διανομή ακτινιδίων στους δικαιούχους στον οικισμό της Μαΐστρου.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η διανομή των ακτινιδίων στους δικαιούχους στον οικισμό της Μαΐστρου. Πάνω από 160 δέματα διανεμήθηκαν στους κατοίκους σε συνεργασία με το Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης.