Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επέκτασης και τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων σε δρόμους στον οικισμό της Μαΐστρου.