Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016

Εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας.

Εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας σε περιοχή κατοικιών, εκτός πολεοδομικου ιστού του οικισμού της Μαΐστρου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.