Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016

Πικροδάφνες στην είσοδο της Μαΐστρου.

Εργασίες φύτευσης με πικροδάφνες στην είσοδο της Μαΐστρου επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως, σκοπός των εργασιών είναι ο ευπρεπισμός της εισόδου στον οικισμό . Η εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.