Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Εργασίες σύνδεσης του Δημοτικού Σχολείου Μαΐστρου στο μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών με ταχύτητα άνω των 100Mbps

H σύνδεση του Δημοτικού Σχολείου Μαΐστρου στο μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών θα προσφέρει πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο, συνδέσεις οι οποίες θα λειτουργούν με ταχύτητα άνω των 100Mbps (Fast Ethernet) ή με ταχύτητα 1Gbps (Gigabit Ethernet)

Πόσο σημαντικό θα είναι για το σχολειο μας να διαθέτει μια τέτοια σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας; 

Όταν ένα σχολείο έχει σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας θα μπορεί να έχει  ποιοτική πρόσβαση σε πολυμεσικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, π.χ. video υψηλής ανάλυσης αλλά και στις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης (http://eclass.sch.gr) και τηλεδιάσκεψης (http://meeting.sch.gr) του ΠΣΔ με σκοπό την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών του αναγκών αλλά και των συνεργασιών του με άλλα σχολεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Γενικά, το Δημοτικό Σχολείο Μαΐστρου με τη νέα σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας θα καλύπτει με απόλυτη επάρκεια τις ανάγκες πρόσβασής του σε εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχει το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων.