Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 8 ατόμων στο πολυκοινωνικό Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  Τετάρτη   02 – 12 – 2015 
έως  Παρασκευή   11 – 12 – 2015 .