Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Ξεκίνησαν οι εργασίες τοποθέτησης των εξαεριστικών και της νέας στεγανωτικής στρώσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαΐστρου.