Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

Μεγάλη η συσσώρευση υδάτων μετά από κάθε βροχόπτωση στην γέφυρα Μαϊστρου.

Ενημερώθηκε άμεσα ή διεύθυνση τεχνικών έργων της Π.Ε. Έβρου για την συσσώρευση μεγάλης ποσότητας υδάτων στην παλιά γέφυρα Μαΐστρου. Η συσσώρευση των υδάτων είναι επαναλαμβανόμενοι μετά από κάθε βροχόπτωση και δημιουργείται πιθανών από τις βουλωμένες εξόδους των υδάτων.