Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

Εργασίες αγροτικής οδοποιίας στον οικισμό της Μαΐστρου σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.