Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

Εργασίες πρασίνου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαΐστρου ενόψει της έναρξης των δραστηριωτήτων των Πολιτιστικών Φορέων του οικισμού.