Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015

Ερωτηματολόγιο για συνεχή ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.Αγαπητέ Δημότη,
Στην προσπάθειά μας για συνεχή ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε σε όλους εσάς, θα θέλαμε να μας βοηθήσετε, συμπληρώνοντας το παρόν ερωτηματολόγιο.
Ο χρόνος που απαιτείται είναι ελάχιστος, αλλά η βοήθειά σας θα είναι μεγάλη και πολύτιμη.