Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΤο Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με την υπ. αρ 17 Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου η οποία ελήφθει κατά την 3η συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου 2015 βγάζει σε ανοιχτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία την εκμίσθωση χώρου για κατάστημα πώλησης αθλητικής ένδυσης και εξοπλισμού στο νέο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.

Η δημοπρασία θα διεξαχθει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 του νέου Κώδικα Δήμων Και Κοινοτήτων στις 27 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 έως 12:30 στα γραφεία Διοίκησης του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., εντός του νέου Κλειστού Κολυμβητηρίου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής και με τους παρακάτω όρους