Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

Εργασίες επέκτασης του αποχετευτικού δικτύου επί της οδού Μακεδονίας.Εργασίες επέκτασης του αποχετευτικού δικτύου επί της οδού Μακεδονίας στον οικισμό της Μαΐστρου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από την Δημοτική Επιχείρηση ΎδρευσηςΑποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης