Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015

Περιοχή ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση είναι χαρακτηρισμένος ο οικισμός της Μαΐστρου.. Αμαρτίες παλαιότερων ετών!!!!

Περιοχή ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση είναι χαρακτηρισμένη η νότια πευρά της Μαΐστρου, κομμάτι από την νότια πλευρά του Απαλού και ένα κομμάτι στην ανατολική πλευρά της πόλης για τους γνωστούς σε όλους μας λόγους.
Αξίζει να γίνει αναφορά στην περιοχή που εκτείνεται εκατέρωθεν της Π.Ε.Ο., στο τμήμα Μαϊστρος – Αεροδρόμιο. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από το ΓΠΣ ως περιοχή ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση. Οι απαραίτητες μελέτες δεν εκπονήθηκαν ποτέ και βέβαια δεν έγιναν οι απαραίτητες παρεμβάσεις αισθητικής/λειτουργικής/περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής όπου αναπτύχθηκε για αρκετές δεκαετίες η βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα.