Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015

Ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις καλλωπισμού και διαμόρφωσης σε συνεργασία με το τμήμα πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην δυτική είσοδο της Μαΐστρου.Μέσα σε ένα ευρύτερο πλάνο καλλωπισμού του οικισμού δεν θα μπορούσε να μην είναι και η δυτική είσοδος (Οδός Αλεξανδρουπόλεως) της Μαΐστρου. Εκεί μετά από πρόταση και σε συνεργασία με το τμήμα πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης ξεκίνησαν οι εργασίες καλλωπισμού με την διαμόρφωση του χώρου και την φύτευση όμορφων καλλωπιστικών φυτών.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αλλάζοντας την εικόνα της Δυτικής εισόδου της Μαΐστρου.  
Περιμένω τις προτάσεις και τις σκέψεις σας και για άλλα σημεία που θα μπορούσαν να γίνουν αισθητικές παρεμβάσεις στον οικισμό.