Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

Καθαρισμός με σάρωθρο σήμερα στο οικισμό της Μαΐστρου.

Καθαρισμός με σάρωθρο σήμερα στο οικισμό της Μαΐστρου σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.