Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

Ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία στο οικισμό της Μαΐστρου σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία στο οικισμό της Μαΐστρου σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Συνεχίζουμε να έχουμε στο επίκεντρο των προσπαθειών μας την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας όπου χρειάζεται. Οι απαιτήσεις είναι πολλές, τα προβλήματα πολλά, οι βροχές φθείρουν τους δρόμους όμως ελπίζουμε να βελτιώσουμε αρκετά το αγροτικό δίκτυο και να διατηρήσουμε την βατότητα σε άριστη κατάσταση.