Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

Συνέχεια εργασιών στην αγροτική οδοποιία του οικισμού της Μαΐστρου στο Βορειοανατολικό τομέα.