Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

Συνέχεια εργασιών στον καθαρισμό του ρέματος Ειρήνη στον οικισμό της Μαΐστρου . Αρχίζει να εμφανίζεται το έργο σιγά σιγά.