Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

Συνέχεια εργασιών και σήμερα στον καθαρισμό του ρέματος Ειρήνη στον οικισμό της Μαΐστρου