Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

Εξωραϊσμός περιβάλλοντος χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αθλητικού Ομίλου Μαϊστρου.

Εξωραϊσμός περιβάλλοντος χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αθλητικού Ομίλου Μαϊστρου σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης  και το Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.