Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

Έγκριση του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ της εγκατάστασης «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕΕΥ» στην Παραλία Μαΐστρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.


Περιγραφή εγκατάστασης – Λοιπές πληροφορίες 

• Η εγκατάσταση υγραερίου EUROGAZ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ A.E που δραστηριοποιούνταν στην Αλεξανδρούπολη με την αποθήκευση, εμφιάλωση και διακίνηση αερίων καυσίμων (υγραέριο-LPG), στη ΒΙ.ΠΑ – ΒΙΟ.ΠΑ Αλεξανδρούπολης στην παραλία Μαΐστρου, με την αριθ. πρωτ. 925/15-04-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, εγκρίθηκε η αλλαγή του φορέα λειτουργίας της εγκατάστασης σε ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Υγραερίου, Βιομηχανικών προϊόντων και Γενικών Επιχειρήσεων, με την εμπορική ονομασία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Ε.Υ. 

 • Το υγραέριο παραλαμβάνεται από πλοία μέσω αγκυροβολίου και του αγωγού παραλαβής καθώς και από βυτιοφόρα οχήματα. Το υγραέριο αποθηκεύεται σε έξι οριζόντιες, μεταλλικές, κυλινδρικές δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 510m3 και από εκεί, είτε φορτώνεται σε βυτιοφόρα οχήματα, είτε εμφιαλώνεται σε φιάλες στο εμφιαλωτήριο της μονάδας. Η Μονάδα της εγκατάστασης περιλαμβάνει: 

α) Αγωγό για την παραλαβή υγραερίου από πλοία μέσω του αγκυροβολίου και αγωγό παράλληλο στον πρώτο για την επιστροφή της αέριας φάσης 

β) Έξι (6) δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου 

γ) Θέσεις φόρτωσης/εκφόρτωσης βυτιοφόρων 

δ) Υπόστεγο με εμφιαλωτήριο για την πλήρωση φιαλών 

ε) Αντλιοστάσιο για την προώθηση υγραερίου από τις δεξαμενές στο εμφιαλωτήριο και τις θέσεις φόρτωσης/εκφόρτωσης των βυτιοφόρων 

στ) Συστήματα πυροπροστασίας και υποστήριξης 

ζ) Γραφεία, αίθουσες προσωπικού και κέντρο ελέγχου εμφιαλωτηρίου. 

 • Η εγκατάσταση, η θέση της οποίας παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.1, βρίσκεται στην Παραλία Μαΐστρου του Δήμου Αλεξ/πολης, σε απόσταση 600 μέτρων νότια από το χωριό Μαΐστρος, 400 περίπου μέτρων από την Επαρχιακή Οδό Αλεξανδρούπολης - Κήπων και 3 χιλιομέτρων περίπου από κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Το γήπεδο της εγκατάστασης συνορεύει: Bόρεια με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών της «Coral Α.Ε.» και στη συνέχεια στα 100μ. με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών της «AEGEAN Α.Ε.». Βορείως της εγκατάστασης, σε απόσταση περίπου 200μ, βρίσκεται η σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολης - Ορμένιου, ενώ βορειότερα, στα 400μ περίπου, διέρχεται η Εθνική Οδός Αλεξανδρούπολης - Βουλγαρίας. Νότια συνορεύει με την παραλία Μαΐστρου. Η θάλασσα (Θρακικό πέλαγος) βρίσκεται σε απόσταση 50m νοτίως της εγκατάστασης. Η συνολική οικοπεδική έκταση της μονάδας ανέρχεται στα περίπου 14.891,00 m2. εκ της οποίας καλυμμένη με τις εγκαταστάσεις της μονάδας είναι 1.254,00 m2.

Εγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης SEVESO III - ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Ε.Υ.