Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προχωρά σε επισκευές σχολικών μονάδων, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Συντηρήσεις διδακτηρίων», υπέγραψε ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης και ο εργολάβος Παύλος Μιχαηλίδης. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 673.000€ και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης φθορών εσωτερικά και εξωτερικά σε όλα τα σχολεία του Δήμου που κρίνεται απαραίτητο.

Ο Δήμος Αλεξ/πολης προχωρά σε επισκευές σχολικών μονάδων, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών