Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής πεζοδρομίων στην Περιοχή Φυτωρίου – Μαστριανών.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής πεζοδρομίων στην Περιοχή Φυτωρίου – Μαστριανών.
👉Σκοπός της κατάρτισης των προδιαγραφών είναι η τήρηση όλων των ρυθμίσεων και ειδικών τεχνικών οδηγιών για τα νέα πεζοδρόμια και τις λοιπές συνοδευτικές υποδομές, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ( τελικά υψόμετρα οδών - ρυθρα) και η απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και όλων των παρεμποδιζόμενων ατόμων (πχ ΑΜΕΑ).
 
Δείτε την παρούσα κανονιστική πράξη: