Σάββατο 22 Μαΐου 2021

Πρόταση για την δημιουργία διαβάσεων πεζών επι της Λεωφόρου Δημοκρατίας και συγκεκριμένα από την οδό Τζαβέλλα μέχρι και την οδό Σηλυβρίας.

Πρόταση για την δημιουργία διαβάσεων επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας και συγκεκριμένα, από την οδό Τζαβέλλα μέχρι και την οδό Σηλυβρίας, καθώς σε μια απόσταση περίπου 320m εντός του αστικού ιστού και εμπορικού κέντρου της Αλεξανδρούπολης, δεν υπάρχουν διαβάσεις για την ασφαλή διέλευση - μετακίνηση των πολιτών, μαθητών, ευαίσθητων ομάδων (ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ), επισκεπτών και καταναλωτών.

Επιπλέον λόγο της έλλειψης φωτεινών σηματοδοτών στο συγκεκριμένο σημείο, πράγμα που δυσκολεύει την δημιουργία διαβάσεων, προτείνω στην υπηρεσία όπως εξετάσει την τοποθέτηση της «έξυπνης διάβασης» (συνημμένη και τεχνική περιγραφή) η οποία και χρησιμοποιείτε ήδη σε άλλους Δήμος. Η έξυπνη διάβαση είναι Ελληνικής σχεδίασης και παραγωγής, λειτουργεί χωρίς την ύπαρξη φωτεινού σηματοδότη και προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και για τους πεζούς.

Παρακαλώ την υπηρεσία όπως εξετάσει την δημιουργία διαβάσεων σύμφωνα τις κείμενες νομοθεσίες, με αριθμό διαβάσεων και σημεία που θα ορίσετε, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση και την βελτίωση της καθημερινότητας και ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. 

Ο Πρόεδρος 

Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης