Πέμπτη 20 Μαΐου 2021

Η παρέμβαση μου σχετικά με την δημιουργία 6ου Πειραματικού Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης

Έχοντας πληροφόρηση και ενημέρωση από τα τοπικά ΜΜΕ καθώς και τις έντονες ανησυχίες γονέων και κατοίκων που διαμένουν στην ανατολική πλευρά της Αλεξανδρούπολης και των οικισμών αρμοδιοτήτων μου, σχετικά με την δημιουργία πειραματικού γυμνασίου στην Αλεξανδρούπολη, με το παρόν έγγραφο θα ήθελα να σας αναφέρω τα παρακάτω.

Συμφωνώ απόλυτα με το όραμα της κυβέρνησης για ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της παιδείας ενισχύοντας το θεσμό των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων, διαφωνώ όμως με την δημιουργία του υπό ανέγερση γυμνασίου σε μετατροπή του σε 6ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης.

Θα ήθελα όμως να σας ενημερώσω, ότι το σχολείο σχεδιάστηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης  με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών της ανατολικής πλευράς της Αλεξανδρούπολης και των οικισμών της, καθώς δεν υπάρχει καμία σχολική μονάδα στην περιοχή και οι μαθητές αντιμετωπίζουν μια καθημερινή ταλαιπωρία υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς ιδιαίτερα μήνες, καθώς τα γυμνάσια βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή και με ελλιπή κάλυψη μεταφοράς τους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Συγκεκριμένα το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΓΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» εντάθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» -  Άξονας Προτεραιότητας «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» με αριθμό μελέτης 3/2017 και με την παρακάτω αναλυτική περιγραφή: 

« Το έργο αφορά στην ανέγερση, στην περιοχή ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ενός 12-θέσιου Γυμνασίου και ένός 12-θέσιου Λυκείου δυναμικότητας 360 μαθητών έκαστο, σύμφωνα με εγκεκριμένα κτιριολογικά προγράμματα. Τα εν λόγω κτίρια θα έχουν συνολική επιφάνεια περίπου 6.386 μ2 και θα είναι διώροφα με υπόγειο. Στα κτίρια αυτά θα στεγαστούν το 4ο Γυμνάσιο και το 2ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης. Με την υλοποίηση του έργου, αφενός καλύπτονται οι άμεσες ανάγκες της αναπτυσσόμενης αυτής περιοχής, η οποία στερείται σχολικών μονάδων, και, αφετέρου, αποσυμφορούνται οι σχολικές υποδομές του 1ου και 3ου Γυμνασίου, καθώς και του 3ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης στις οποίες έως τώρα συστεγάζονται τα μεταφερόμενα σχολικά ιδρύματα. Ο περιβάλλων χώρος είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για να ικανοποιεί τις ανάγκες αύλησης και αθλητισμού του μαθητικού δυναμικού. Με την ολοκλήρωση του έργου τα κτίρια θα εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον ικανοποιώντας τις σχολικές ανάγκες της γύρω περιοχής

Επιπλέον θα ήθελα να σας αναφέρω ότι σύμφωνα με Υπουργικές αποφάσεις, οι μαθητές που φοιτούν σε πειραματικό δημοτικό σχολείο θα έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν αυτοδίκαια στο πειραματικό γυμνάσιο και "εφόσον" υπάρχουν κενές θέσεις, τότε αυτές καλύπτονται από τους υπόλοιπους μαθητές και μάλιστα με κλήρωση άρα οι μαθητές που βρίσκονται στην συγκεκριμένη περιοχή κινδυνεύουν να μείνουν εκτός εγγραφής τους στο 6ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης.

Παρακαλώ, τις κυρίες Διευθύντριες της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης να επανεξετάσετε το συγκεκριμένο θέμα, θέτοντας σε συζήτηση όλα τα παραπάνω πρόβλημα που θα δημιουργηθούν στους μαθητές και στις οικογένειες αυτών καθώς και να λάβετε σοβαρά υπόψη τον αρχικό σχεδιασμό χρηματοδότησης των κτιρίων καθώς η απόφαση ένταξης ορίζει ρητά ότι, σε περίπτωση που αποκλίνετε από τους όρους της απόφασης ένταξης θα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απώλειας της χρηματοδότησης κατά τον έλεγχο του φορέα παρακολούθησης της Διαχειριστικής Αρχής.

Παρακαλώ για τις ενέργειες και την ενημέρωση σχετικά με την όποια εξέλιξη του θέματος.  

 

Ο Πρόεδρος

Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης

Προς: 

 1.Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

 2.Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

 3. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης

 

 https://docs.google.com/document/d/1s7goTlLSjSOwytu_eEoJIv92oZIF-2NiK_USINqx5SY/edit?usp=sharing