Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Δυνατή Αυτοδιοίκηση , ισχυρές τοπικές κοινωνίες. Κεντρική Ένωση Ελλάδος

Video με αφορμή τη διεξαγωγή των συνεδριακών διασκέψεων της Κ.Ε.Δ.Ε.