Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

Η πρόληψη και αντιμετώπιση των πλημμυρών είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων μας.

Παρόλο που τα συνεργεία του Δήμου και συγκεκριμένα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης έχουν εντείνει τον καθαρισμό σχαρών, καλό θα ήταν να φροντίζουμε όλοι μας ώστε τα φρεάτια μπροστά στις οικίες μας να είναι καθαρά από φύλλα, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων.
Επενδύοντας στην αλληλοκατανόηση και την υπεύθυνη συνεργασία Δήμου και Δημοτών, τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα καιρικά φαινόμενα μπορούν να περιοριστούν.

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία ενός αποχετευτικού συστήματος νερών της βροχής αποτελούν οι καθαρές σχάρες, που επιτρέπουν την ανεμπόδιστη ροή των νερών στους οχετούς.
Οι δημότες μπορούν να συμβάλουν στην όλη προσπάθεια εάν-
(α) μεριμνούν για τον καθαρισμό των σχαρών μπροστά από τα υποστατικά τους, ιδιαίτερα μετά από βροχές, και
(β) αποφεύγουν να τοποθετούν μπροστά από σχάρες οποιουδήποτε είδους υλικά ή αντικείμενα που εμποδίζουν την ελεύθερη ροή των νερών στους οχετούς.
Στοχεύοντας στην ενίσχυση της προσπάθειας του Δήμου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από τις βροχοπτώσεις, προσβλέπουμε στη συνεργασία Δήμου και Δημοτών.

Πρόεδρος Κοινότητας Αλεξανδρούπολης
Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης