Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018

Κανονισμός Λειτουργίας του Πολυχώρου Αναψυχής "Πλατανότοπος Μαΐστρου".

Υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο Κανονισμός Λειτουργίας του Πολυχώρος Αναψυχής Πλατανότοπος Μαΐστρου.
Για πρώτη φορά στα χρονικά μπαίνει τέλος στις άναρχες και παράνομες ενέργειες που επί χρόνια βανδάλιζαν τον μοναδικό μας φυσικό πνεύμονα πρασίνου, τον πλατανότοπο Μαΐστρου. Παράλληλα με τον υπάρχων κανονισμό, θεσμοθετούνται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επισκεπτών στον χώρο ενώ παράλληλα οργανώνονται και προγραμματίζονται οι δραστηριότητες στον χώρο για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος.
✔️Η εισήγηση μου προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γιώργο Παντελίδη.
Κύριε Αντιδήμαρχε, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα καταγραφής των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών του χώρου αναψυχής και άθλησης του Πλατανότοπου της Μαΐστρου και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, καταθέτω σήμερα τον κανονισμό λειτουργίας του πλατανότοπου που μέσα από αυτόν θα επιδιώκεται η ρύθμιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων στους επισκέπτες στο χώρο.
Ο Κανονισμός λειτουργίας συντάχτηκε βασιζόμενος στα παρακάτω σημεία:
- στην ασφάλειά τους κατά τη χρήση του χώρου.
- στη βέλτιστη χρήση του χώρου ούτως ώστε να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον και η Δημοτική περιουσία.
- στην αρμονική συνύπαρξη όλων των επισκεπτών.
- στη διασφάλιση της καθαριότητας του χώρου και της δημόσιας υγείας.
- στην αξιοποίηση και ανάδειξη του χώρου ως πόλου έλξης για σκοπούς αναψυχής, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Παράλληλα καθορίζονται τα σχετικά όρια ευθύνης του Δήμου που θα ισχύει ο παρών κανονισμός.

https://diavgeia.gov.gr/…/6%CE%A755%CE%A9%CE%A8%CE%9F-%CE%A…
📌Απόφαση :
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του.
Η τροποποίηση του κανονισμού αυτού γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Β. Ορίζει ως υπεύθυνο του Πάρκο Αθλησης και Αναψυχής "Πλατανότοπος Μαΐστρου" του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τον Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, κ. Ναϊτίδη Ιωάννη.
#Σχεδιάζουμε_οργανώνουμε_υλοποιούμε¦Αλλάζουμε.